Årsmøtet i 2015 er avholdt.

Referatet ligger på medlemssidene. Linken er denne: https://www.elgshornvel.no/wp-content/uploads/2015/09/Elgshorn-Vel-referat-arsmote-2015.docx

Merk ellers at neste årsmøte og dugnad er lørdag 1. oktober 2016.

Comments are closed.