Elgshornbekken – til hygge og glede

elgshornbekken01

På årsmøtet i velet, ble jeg utfordret på å vise hvor en sti til Elgshorn-bekken kan legges, og hvor et slikt grill-sittebenk-bål-plassområde kunne være.  Det ledet til at nå er en mulig sti til bekken merket med rød-hvit merkebånd fra innkjøringen til Torgunn og helt til bekken. Stedet ved bekken er valgt ut fordi det er et lengre stykke av bekken hvor den utgjør en dam, riktig idyllisk. Bildet over viser stedet. Stien kommer inn i motsatt ende av bildet. Dersom vi alle gjør en tur til bekken, blir det fort en sti. Men ikke glem gummistøvler! Det er myrlendt. Tar du med deg en øks eller en rosesaks, er det fort gjort at det blir løype av det. Dette var vel en kandidat for dugnaden i år, men hvorfor ikke begynne i det små nå?

Tiltak? Dersom mulig, kan man kutte den store furua med merkebånd, stubben kan tjene som sokkel for et bord. Resten av stokken kan deles og bli til benker. Kortreiste materialer, smart? Det er steiner i området for å lage en bålplass.

En sti kan forbedres ved å benytte turistforeningens patent på myr-lemmer: to stykker 20 cm brede bord i 4 meters lengde, med 2″x4″ bjelker på tvers i hver ende og på midten.

God sommer!

beste feriehilsen

Bjørn Erik/redaktøren

Leave a Reply