Kathrine Kristiansen ny leder i velet.

På årsmøtet 1 juni ble Kathrine Kristiansen valgt til ny leder. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til i jobben! Kathrine har sammen med Ole-Kristian den nordligste hytta i velet.

Lykke til som ny leder, Kathrine!

Referat fra årsmøtet vil komme på trykk straks det er klart.

redaktøren

Leave a Reply