Dugnad 17 september!

Årets dugnad ble på årsmøtet fastsatt til lørdag 17 september. Alle som kan, bør bli med. Da blir vi raskere ferdig.
hilsen styret.

Leave a Reply