Archive for the ‘vel-nytt’ Category

Årsmøte 2022

søndag, september 25th, 2022

Årsmøtet for 2022 gjennomføres lørdag 1 oktober på Åsgård, kl 11:00. I etterkant av møtet avholdes årets dugnad. Referat fra møte er tilgjengelig på Temasiden: Årsmøtet 2022 – 01.10.22

Årsmøte 2021

mandag, september 13th, 2021

Årsmøtet i år gjennomføres lørdag 18 september hos Henriksrud, i hytte nr 30, kl 11:00. I etterkant av møtet avholdes årets dugnad.

Nytt styre er valgt!

torsdag, juli 3rd, 2014

På årsmøtet ble det valgt nye styremedlemmer.

Det nye styret består nå av:

Cathrine Vogt Kristiansen, leder

Ola Skeie, kasserer

Wenche Skjennald Skau, sekretær.

Øvrig informasjon fra styremøtet finner du på medlemssidene under «dokumenter til årsmøtene»

Elgshornbekken – til hygge og glede

lørdag, juni 29th, 2013

elgshornbekken01

På årsmøtet i velet, ble jeg utfordret på å vise hvor en sti til Elgshorn-bekken kan legges, og hvor et slikt grill-sittebenk-bål-plassområde kunne være.  Det ledet til at nå er en mulig sti til bekken merket med rød-hvit merkebånd fra innkjøringen til Torgunn og helt til bekken. Stedet ved bekken er valgt ut fordi det er et lengre stykke av bekken hvor den utgjør en dam, riktig idyllisk. Bildet over viser stedet. Stien kommer inn i motsatt ende av bildet. Dersom vi alle gjør en tur til bekken, blir det fort en sti. Men ikke glem gummistøvler! Det er myrlendt. Tar du med deg en øks eller en rosesaks, er det fort gjort at det blir løype av det. Dette var vel en kandidat for dugnaden i år, men hvorfor ikke begynne i det små nå?

Tiltak? Dersom mulig, kan man kutte den store furua med merkebånd, stubben kan tjene som sokkel for et bord. Resten av stokken kan deles og bli til benker. Kortreiste materialer, smart? Det er steiner i området for å lage en bålplass.

En sti kan forbedres ved å benytte turistforeningens patent på myr-lemmer: to stykker 20 cm brede bord i 4 meters lengde, med 2″x4″ bjelker på tvers i hver ende og på midten.

God sommer!

beste feriehilsen

Bjørn Erik/redaktøren

Husk årsmøtet påskeaften!

søndag, mars 8th, 2009

Vi  ber om påmelding til møtet. Så langt kommer 18! På medlemssidene står det mer…

Velet er registrert – vi er i gang!

søndag, februar 15th, 2009

Nå er også Elgshorn Vel registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 993 639 486.  Registreringen er gratis og medfører ingen forpliktelser. En av fordelene er at vårt bankforhold ikke behøver å knyttes til en person, men til velet som egen juridisk enhet.

Arbeidet med disse internettsidene fortsetter. Redaktøren er glad for såvel feilmeldinger som tips for nyheter. (Bratholm og Ekelunds hytter har fått sine  plasser på kartet rettet, takket være Grethe Solvangs våkne blikk) 

Send gjerne også bilder av såvel hytter  som andre flotte motiver. Det vil bli opprettet et eget galleri for bilder fra oss alle. Turforslag er også velkomment. Kanskje noen har en historie eller fler fra området å dele med oss andre?

– og her er styret

søndag, februar 1st, 2009

styret1.jpg

Fra fra venstre sekretær Bjørn Erik, kasserer Grethe og leder Cato

Velet er stiftet!

lørdag, januar 31st, 2009

stiftelse2.jpg

31. januar ble Elgshorn vel stiftet.

Cato Holst huset møtet hvor familiene Jacobsen, Solvang, Karamovic, Lurud, Henriksrud, Røysi og Sem-Jacobsen deltok. Vedtektene ble fastsatt og kan leses på menyen til høyre. Cato Holst ble valgt til leder, Grethe Solvang til kasserer og Bjørn Erik Sem-Jacobsen til sekretær. Allerede på møtet ble første oppgave satt, nemlig at Terje Jacobsen påtok seg å sette opp en oppslagstavle. Ellers ble kontingenten fastsatt til 250 kroner året. Under «Medlemssider» finner du stiftelsesdokumentet.

På bildet over ser vi fra venstre: Asbjørn Solvang, Frank Karamovic, Cato Holst, Ingvar Lurud, Lars Røysi, Terje Jacobsen, Åge Henriksrud og Bjørn Erik Sem-Jacobsen, og utenfor bildet var Grethe Solvang, og May Venke Sem-Jacobsen  fotograf.

31 januar stifter vi Elgshorn vel!

lørdag, januar 17th, 2009

Alle gode naboer er invitert til å stifte velet. Møtet holdes lørdag 31 januar kl 15.00 hos Cato og Merete Holst. De holder til i en gyldengul hytte nederst på feltet. (Er på bildet over bak bokstavene «vel»)

Så håper vi at dette er starten på et enda hyggeligere nabolag. Av hensyn til kaffe mm ber vi om påmelding, gjerne gjennom «kontakt velet» i menyen til høyre.

Vel møtt!

hilsen Cato og Bjørn Erik

Velkommen til Elgshorn Vel

mandag, januar 28th, 2008

Velkommen til internettsiden for den nystartede velforeningen «Elgshorn vel». Navnet har vi tatt fra bekken som går like i nærheten av hyttefeltet, bekken som også danner grensen mot Oppland fylke og Nord-Aurdal kommune.

Initiativet til velforeningen er tatt av Cato Holst og Bjørn Erik Sem-Jacobsen, som er naboer nord og nederst på hyttefeltet.

Hvorfor en velforening?

Det er etterhvert blitt mange hytter i området som hittil går under begrepet «Hoftun-feltet», og hvorfor ikke forene oss for å stå samlet i noen sammenhenger. Det kan være ønsker om å opprette løypetraseer, bli hørt i reguleringsplaner i området, eller noe så hyggelig som sosiale begivenheter, skirenn for barna, grillfester og annet.

Nå som du har fått et invitasjonsbrev – enkleste måte å gi uttrykk for at du vil være med i velet er å velge «kontakt velet» i menyen til høyre og sende en melding. Allerede pr 23 november er vi ti interesserte!

Velkommen!