Kathrine Kristiansen ny leder i velet.

På årsmøtet 1 juni ble Kathrine Kristiansen valgt til ny leder. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til i jobben! Kathrine har sammen med Ole-Kristian den nordligste hytta i velet.

Lykke til som ny leder, Kathrine!

Referat fra årsmøtet vil komme på trykk straks det er klart.

redaktøren

One Response to “Kathrine Kristiansen ny leder i velet.”

  1. large clock hands

    Locate here the best quality clock kit suppliers currently on sale and ready to ship and plus a great value for ordering today!

Leave a Reply